เปิดตลาดชุมชนตำบลหนองสนิท “ศูนย์รวมของดี ราคาถูก อำเภอจอมพระ”

นายประทีบ การมิตรี นายอำเภอจอมพระ เป็นประธานในพิธีเปิดตลาดชุมชนตำบลหนองสนิท “ศูนย์รวมของดี ราคาถูก อำเภอจอมพระ” ซึ่งศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลหนองสนิท ร่วมกับ อบต.หนองสนิท ดำเนินการจัดตั้งขึ้น ในงานมีกิจกรรมการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรในตำบลหนองสนิท การแสดงของนักเรียนโรงเรียนในเขตตำบลหนองสนิท การแข่งขันตำส้มตำลีลาและแข่งขันการกินข้าวโพดฝักสด ซึ่งเป็นผลผลิตหลักของเกษตรกรในตำบลหนองสนิท เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๖ ที่บริเวณตลาดชุมชนตำบลหนองสนิท ถนนปัทมานนท์ (สี่แยกบ้านสำโรง) ตำบลหนองสนิท อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ โดยจะมีการเปิดขายสินค้าทางการเกษตรทุกวันและจัดเป็นตลาดนัดสีเขียวทุกวัน พฤหัสบดี